MK101309 - Organisk kjemi og biokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Nomenklatur av organiske molekyl

Kjemiske bindinger

Funksjonelle grupper

Reaksjonsmekanismer og stereoisomeri

Molekylært livsgrunnlag

Aminosyrer, peptider og proteiner - proteiners tredimensjonale struktur og funksjon i cellen

Enzym, enzymkinetikk, kofaktorer og enzymregulering

Lipider, oppbygging av biologiske membraner og transport over membraner

Lipidmetabolismen

Karbohydrater

Karbohydratmetabolismen og prinsipper for energiomsetning i celler

Bioenergetiske prinsipper

Nitrogenmetabolismen

Nukleinsyrer, replikasjon og transkripsjon

Proteinsyntese

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 

generell kunnskap om ulike hovedstoffklasser for organiske molekyl. Dette omfatter deres funksjonelle grupper, isomeri, nomenklatur og reaksjonsmekanismer.

 

kunnskap om ulike reaksjonssykluser, ha oversikt over ulike reaksjonsveier og kunne forklare hensikten med reaksjonskjedene og syklusene.

 

oversikt over energiregnskap ved omsetning av karbohydrat og fett.

 

innsikt i videreføring og utnyttelse av genetisk informasjon.

 

  

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 

Studenten skal kunne ha oversikt over ulike reaksjonsveier og kunne forklare hensikten med de ulike reaksjonsveiene/syklusene.

 

  

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

 

generell kunnskap om cellens viktigste biomolekyl og de reaksjonsveiene de deltar i.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 

Plenumsforelesninger, øvinger, kollokviegruppeøvinger, innlevering av obligatoriske oppgaver og obligatorisk laboratoriekurs.   

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 

Alle laboratoriejournalene og obligatoriske innleveringene skal være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen. Det gis inntil 6 obligatoriske innleveringer. Det er inntil 5 obligatoriske labjournaler i faget. Studenten må ha godkjent alle obligatoriske innleveringene for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i Marine og biologiske fag (299MB)
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)
Medisinsk og biologisk årsstudium (184BG)

Kursmateriell

Obligatorisk:

McKee, Trudy and James: Biochemistry;the molecular basis of life, McGraw - Hill, ISBN: 0-07-112248-6 (0-07-231592-x), kapittel 1-19,
Hart, Craine, Hart, Haddad: Organic chemistry - a short course, Houghton Mifflin, ISBN: ISBN-10: 0-618-59073-0, ISBN-13: 978-0-618-59073-5, 1-10, Spesifisert pensumliste foreligger ved semester start.

Tillegg:

Hart, Craine, Hart, Haddad: Organic Chemistry - a short course, STUDY GUIDE AND SOLUTION MANUAL, Hougton Miffllin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.