course-details-portlet

MEDT8007 - Simuleringsmetoder ved ultralyd bildediagnostikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Simuleringsmetoder i ultralyd-teknologi inkludert teoretisk bakgrunn, algoritmer og praktisk bruk:
- lineær bølgeforplantning (romlig impuls respons, K-space, 2D og 3D)
- stråleforming og bildedannelse
- tranducer og elektrisk kobling (XTrans)
- spredere i bevegelse, dynamiske objekter ( Doppler avbildning)
- ulineær bølgeforplantning (KZK equation, finite differences metode, quasi-lineær approksimasjon)
- aberasjoner ved bølgeforplantning i inhomogent vev

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Kjenne teorien bak de vanligste simuleringsmetodene for ultralyd bølgeforplantning og avbildning.
2 Kunne bruke de vanligste simuleringsverktøyene og sammenligne resultatene med lab-eksperimenter.
3 Kunne grunnleggende og avanserte stråleformingsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

To hele uker med konsentrert undervisning (forelesninger og lab).
Selvstendig oppgave med presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver med godkjent rapport

Mer om vurdering

Kurset vil ikke bli holdt dersom det er mindre enn 5 deltakere.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Siv. ing. eller master i teknologi, fysikk, eller tilsvarende.
Basis-kunnskaper i ultralyd-teknologi for eksempel TTK4160, TTK4165 eller MEDT8012.

Kursmateriell

Boka "Foundations of Biomedical Ultrasound" av Richard S.C. Cobbold anbefales. Annet materiale deles ut.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU