MEDT8007 - Simuleringsmetoder ved ultralyd bildediagnostikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Simuleringsmetoder i ultralyd-teknologi inkludert teoretisk bakgrunn, algoritmer og praktisk bruk.
- lineær bølgeforplantning (romlig impuls respons, K-space, 2D og 3D)
- stråleforming og bildedannelse
- tranducer og elektrisk kobling (XTrans)
- spredere i bevegelse, dynamiske objekter ( Doppler avbildning)
- ulineær bølgeforplantning (KZK equation, finite differences metode, quasi-lineær approksimasjon)
- aberasjoner ved bølgeforplantning i inhomogent vev

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Kjenne teorien bak de vanligste simuleringsmetodene for ultralyd bølgeforplantning og avbildning.
2 Kunne bruke de vanligste simuleringsverktøyene og sammenligne resultatene med lab-eksperimenter.
3 Kunne grunnleggende og avanserte stråleformingsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

To hele uker med konsentert undervisning (forelesninger og lab).
Selvstendig oppgave med presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver med godkjent rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Siv. ing. eller master i teknologi, fysikk, eller tilsvarende.
Basis-kunnskaper i ultralyd-teknologi for eksempel TTK4160, TTK4165 eller MEDT8012

Kursmateriell

Boka "Foundations of Biomedical Ultrasound" av Richard S.C. Cobbold anbefales. Annet materiale deles ut

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.