MD4030 - Medisin 3. års eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer D

Faglig innhold

Semester IIA: I stadium II legges hovedvekten over fra basalfag til kliniske fag, og det første semester i 3. studieår (IIA eller IIB) vil være første skikkelige møte med klinikken, selv om det fortsatt er enkelte forelesninger og kurs med mer basalfaglig siktemål. I løpet av semesteret vil studentene stifte bekjentskap med kliniske problemstillinger innenfor øye- og øre-nese-halsfaget, nevrologi og nevrokirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, onkologi, geriatri, hjerneslag og infeksjonsmedisin. Dessuten gis det med tilknytning til de ovennevnte kliniske fag undervisning i patologi, mikrobiologi, farmakologi, klinisk kjemi, epidemiologi, atferdsmedisin og billeddiagnostikk.


Semester IIB er viet studiet av sykelige tilstander i hjerte og blodkar, lunger og luftveger, blod og bloddannende organer, samt fordøyelsessystemet. Undervisningen er klinisk rettet og indremedisin og kirurgi har en stor plass i semesteret. Det blir også gitt omfattende undervisning i bl.a. billeddiagnostikk, klinisk kjemi og fysiologi, immunologi, patologi, farmakologi og onkologi i tilknytning til de aktuelle organene.
Kliniske tema blir presentert i form av klinikker og oversiktsforelesninger, som skal bidra til å trekke linjene fra basalfag til klinikk. I løpet av semesteret blir det dessuten arrangert flere tverrfaglige seminarer for å belyse komplekse problemer.

Læringsutbytte

Se studiehåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, demonstrasjoner, ferdighets-lab, kurs, forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring, uketjeneste i universitetssykehuset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Timeplanfestet uketjeneste
  • Obligatorisk fremmøte på undervisning, to fulle dager, med tema "tverrfaglig samhandling"
  • Obligatoriske PBL-møter

Mer om vurdering

Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 2. års eksamen medisin (MD4020).

Kursmateriell

Se eget semesterhefte.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.