course-details-portlet

MCT4032 - Applied MCT Project 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

The aim of the course is to carry out a music technological project in a real-world setting and with external stakeholders. The aim of the project may be of a non-musical nature, but have a societal or industrial impact.

Læringsutbytte

Knowledge:

Having completed the course the student will:
- be able to plan and carry out a complete real-world project with a group of other students.
- be able to analyse the problem at hand, work structurally, and develop a solution to the problem.
- have thorough experience with working in an interdisciplinary team and reporting to an external partner.
- be able to critically reflect on all aspects of the development process, and the practical and aesthetic qualities of the developed solution.

Læringsformer og aktiviteter

The projects will be carried out in cross-campus teams:
- Introductory seminar during which the problems are defined in dialogue with the external partners
- Development phase with supervision
- Weekly seminars for presentation of progress

Mer om vurdering

Examination arrangement: Oral examination with demonstration of solution

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music, Communication and Technology (MMCT)
Musikkteknologi (MMUST)

Forkunnskapskrav

Requires admission to the Master's Programme in Music, Communication and Technology, and completion of the course MCT4031 – Applied MCT project 1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU