course-details-portlet

MCT4022 - Physical-Virtual Communication and Music 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

The aim of this course is to learn to operate and maintain the Portal, the audio-visual communication platform connecting the two campuses in Trondheim and Oslo. In the second semester, the students will work on exploring the Portal, to improve or develop new ways of musical communication.

Læringsutbytte

Knowledge

Having completed the course the student
- is familiar with strategies for physical-virtual communication, and plan a technical solution of these ideas in the Portal.
- be able to reflect on ethical and legal problems in physical-virtual communication.

Skills

Having completed the course the student
- Can arrange a public event in the Portal, including pre-event planning and information, and technical assistance and audience communication during the event.
- Can document sessions of audio-visual communication and Collaboration.
- be able to systematically explore, evaluate and document different strategies for audio-visual communication and collaboration.

Læringsformer og aktiviteter

The course will start with an intensive workshop to introduce the students to strategies for extending the Portal. The students will then be assigned to groups that will be responsible for the following areas each week:
- System operation, maintenance and support.
- Planning and running a public event in the Portal.
- Documentation of system operation and public events.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Compulsory assignments:
A report for each of the three responsibility areas (system maintenance, event planning, documentation). The three individual reports will make up the portfolio.


Examination:
Portfolio

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)
Music, Communication and Technology (MMCT)

Forkunnskapskrav

Completion of the courses:
- MCT4000 - Introduction to Music, Communication and Technology, and
- MCT4021 - Physical-virtual communication and Music 1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU