MB322012 - Anvendt bioinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

NCBI databasen

Sequence extractor

In silico PCR analyse

MEGA - molecular evolutionary genetics analysis 

Allignment by Clustal W

BLAST søk

Phylogenetiske undersøkelser

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha grunnleggende kunnskap om bioinformatiske verktøy

forstå hvordan de ulike bioinformatiske verktøy kan brukes til ulike nukleotid analyser

forstå på hvilke nivå i en forskningsprosess de ulike verktøyene er nyttige

      

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne anvende bioinformatiske verktøy til analyser av nukleotid sekvenser

kunne søke og finne informasjon i databaser 

      

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kunnskap til å kommunisere med andre innenfor fagområdet

Ha en grunnleggende forståelse av hvilke muligheter som finnes innen fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, obligatoriske dataøvelser        

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk deltagelse på dataøvelser. Godkjente innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

1 uke skriftlig hjemmeeksamenUtsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
03.11.2017

Innlevering
10.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.