course-details-portlet

MB322012 - Anvendt bioinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

NCBI databasen

Sequence extractor

In silico PCR analyse

MEGA - molecular evolutionary genetics analysis 

Allignment by Clustal W

BLAST søk

Phylogenetiske undersøkelser

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha grunnleggende kunnskap om bioinformatiske verktøy

forstå hvordan de ulike bioinformatiske verktøy kan brukes til ulike nukleotid analyser

forstå på hvilke nivå i en forskningsprosess de ulike verktøyene er nyttige

      

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne anvende bioinformatiske verktøy til analyser av nukleotid sekvenser

kunne søke og finne informasjon i databaser 

      

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha kunnskap til å kommunisere med andre innenfor fagområdet

Ha en grunnleggende forståelse av hvilke muligheter som finnes innen fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, obligatoriske dataøvelser. Emnet har en studiebelastning på 134 timer, hvorav det forventes 20 timer til obligatorisk øving, 10 timer til forelesning, 40 timer til innleveringsoppgaver.         

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk deltagelse på dataøvelser. Godkjente innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

1 uke skriftlig hjemmeeksamen. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOA2007 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 06.11.2020

Innlevering 13.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Innleveringsfrist 13. november 2020 kl. 1200.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU