course-details-portlet

MB301812 - Ekstern praksis i Biomarin innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: 

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emner vil variere etter hvilket praksissted studenten har. Emner som bør inngå er produksjon og produksjonsplanlegging, produksjonsmetoder, kvalitetssikringsprosedyrer og systemer, renholdsrutiner, råvarebehandling og ferdigvarekontroll. Helse, miljø og sikkerhetsrutiner bør også inngå. Gjennomgående i praksisperioden er fokus på innovasjonsmuligheter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kunne relatere teoretisk kunnskap fra studiet opp mot praksisfeltet.

kunne diskutere og vurdere  innovasjonsmuligheter innenfor praksisfeltet.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne gjennomføre en praksis i bedrift og mestre de utfordringer dette medfører.

kunne være istand til å reflektere over praksisen i en utfyllende skriftlig rapport.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

innsikt i ulike arbeidsområder og i bedriftskultur i en bedrift tilpasset studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Fire ukers praksis i bedrift med veiledning og skriving av en praksisrapport. Praksis skal utgjøre tilsammen ca 160 timer. Praksisrapporten skal inneholde svar på oppgaver som er spesifikke for det enkelte praksisstedet. Oppgavene er satt opp i samråd mellom student, veileder og bedriften. Studenten skal føre logg etter hver arbeidsdag. 

Obligatoriske arbeidskrav:

90% obligatorisk oppmøte. Bedriften godkjenner praksisperioden ved å fylle ut et evalueringsskjema som leveres til faglærer. Muntlig presentasjon av praksis til medstudenter og faglærere er obligatorisk før innlevering av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det skal leveres en praksisrapport med omfang på ca 10 sider (ca 3500 ord). Ved ikke godkjent praksis må ny praksis med tilhørende rapport gjennomføres. Ved ikke godkjent rapport må ny rapport leveres. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marine fag
  • Naturfag
  • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport (1) 100/100

Utlevering 06.11.2020

Innlevering 13.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Innleveringsfrist 13. november 2020 kl. 1200.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU