MB201812 - Mikrobiologi og hygiene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Prokaryote og eukaryote mikroorganismer

Vekst, celledeling og generasjonstid

Virus

Mikrobielle arbeidsteknikker og kontroll av vekst

Mikrobielle sykdommer, kvalitetsødeleggende mikroorganismer og nyttige mikroorganismer

Kontaminasjon, kontaminasjons-kilder og -veier

Produksjonshygiene, rengjøring og desinfeksjon.

Internkontroll

Personlig hygiene.

Hygieneforskrifter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom celletyper, hva som fremmer vekst og hva som hemmer vekst.

ha kunnskap om mikroorganismer som sykdomsårsak og mikroorganismer som nyttige samarbeidspartnere.

ha kunnskap om hvordan renhold og hygiene praktiseres ved produksjon av sjømat.

ha kunnskap om de gjeldende hygieneforskrifter innenfor fagområdene tilknyttet sjømat.

ha forståelse for hvor kontaminering kan komme fra og hvordan ulike kontaminanter kan overføres.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne vurdere vaske - og desinfeksjonsmidler utifra en faglig begrunnelse og kunne sette opp et renholdsprogram for en produksjon.

kunne beherske sterilteknikk ved prøvetaking på lab

kunne lage vekstmedier, så ut og dyrke mikroorganismer på ulike medier.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha grunnleggende forståelse for mikrobiologi og hygiene

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Plenumsforelesninger. Laboratoriekurs 

Obligatoriske arbeidskrav:

Laboratoriekurs med 6 øvelser. Godkjent 6 laboratoriejournaler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Kursmateriell

Tronsmo Arne; (2016) Innføring I mikrobiologi. Universitetsforlaget.
Ljostveit Karin: Trygg mat-hygiene og mikrobiologi, Yrkeslitteratur, Artikler m m vil også bli lagt opp som pensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00 G328B , Datalab C225 , G328A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.