MB101812 - Generell mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Mikrobielle arbeidsteknikker

Prokaryote og eukaryote celler

Vekst, celledeling og generasjonstid

Virus

Grunnleggende bakteriegenetikk og systematikk

Vekstmedier og ytre faktorers betydning for veksten og kontroll av vekst

Antibiotika

Mikrobielle sykdommer, kvalitetsødeleggende mikroorganismer og nyttige mikroorganismer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om hva som fremmer vekst og hva som hemmer vekst av mikroorganismer.

ha kunnskap om mikroorganismer som sykdomsårsak og mikroorganismer som nyttige samarbeidspartnere.

ha forståelse for hvor kontaminering kan komme fra og hvordan ulike kontaminanter kan overføres.

ha forståelse for likheter og ulikheter mellom celletyper.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne lage mikrobielle vekstmedier 

kunne jobbe aseptisk på lab

kunne så ut og dyrke mikroorganismer 

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

grunnleggende forståelse for mikrobiologi og mikrobielle arbeidsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Plenumsforelesninger. Laboratoriekurs 6 øvelser. 1 gruppeoppgave 

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle laboratorieøvelser med laboratoriejournaler samt gruppeoppgave med presentasjon for klassen må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell


Tronsmo Arne; (2016) Innføring I mikrobiologi. Universitetsforlaget.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 11.12.2017 09:00 G325
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 11.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.