MB101510 - Bransjelære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Oversikt over marin næring.

Bransjenes historie og verdiskaping.

Bransjenes tilpasning til marked, ressursforhold og andre ytre rammevilkår.

Bransjenes struktur.

Fremtidsperspektiv; muligheter og utfordringer.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal etter endt kurs ha generell kunnskap om marin næring.  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal etter endt kurs ha evne til å reflektere over utviklingsmuligheter i marin næring.   

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha innsikt i noen av de utfordringer og muligheter som finnes i marine bransjer

kjenne til nytenking og innovasjonsmuligheter i noen marine miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Plenumsforelesninger, bedriftsbesøk.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på bedriftsbesøk. Følge anbefalte nyhetssider og tidsskrifter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 13.12.2017 09:00 Datalab C225 , Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.