MA8002 - Doktorgradsseminar i biomodellering for brukere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale i vårsemesteret. Studenter må møte på første forelesning i ST2302. Faglig innhold vil være innen stokastiske populasjonsmodeller eller matematisk genetikk etter avtale.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Kurset blir gitt for phd-studenter i medisin og biologi. Kurset omhandler modellering av naturlige populasjoner som stokastiske prosesser, multiplikative modeller, stokastisk vekstrate, miljøstokastisitet, demografisk stokastisitet, tetthetsregulering, diffusjonsprosesser, aldersstrukturerte populasjoner, høstingsmodeller og sårbarhetsanalyser.

2. Ferdigheter. Studentene lærer grunnleggende populasjonsdynamikk og studerer anvendelser av sannsynlighetsteori innen dette feltet. Problemene som tas opp vil være relatert til moderne forskning innen økologi og konserveringsbiologi basert på stokastisk modellering.

3. Kompetanse. Studentene er i stand til å delta i felles forskningsprosjekter og vitenskapelige diskusjoner på et internasjonalt nivå, kan tilegne seg kunnskap om nye temaer innen populasjonsbiologi og anvende matematiske metoder innen biologiske studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.