course-details-portlet

MA8002 - Doktorgradsseminar i biomodellering for brukere

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 E

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale i vårsemesteret. Studenter må møte på første forelesning i ST2302. Faglig innhold vil være innen stokastiske populasjonsmodeller eller matematisk genetikk etter avtale.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.Kurset blir gitt for phd-studenter i medisin og biologi. Kurset omhandler modellering av naturlige populasjoner som stokastiske prosesser, multiplikative modeller, stokastisk vekstrate, miljøstokastisitet, demografisk stokastisitet, tetthetsregulering, diffusjonsprosesser, aldersstrukturerte populasjoner, høstingsmodeller og sårbarhetsanalyser. 2. Ferdigheter. Studentene lærer grunnleggende populasjonsdynamikk og studerer anvendelser av sannsynlighetsteori innen dette feltet. Problemene som tas opp vil være relatert til moderne forskning innen økologi og konserveringsbiologi basert på stokastisk modellering.3. Kompetanse. Studentene er i stand til å delta i felles forskningsprosjekter og vitenskapelige diskusjoner på et internasjonalt nivå, kan tilegne seg kunnskap om nye temaer innen populasjonsbiologi og anvende matematiske metoder innen biologiske studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU