LYFT3002 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir et fundament for å jobbe med innovasjon og produktutvikling. Kurset tar utgangspunkt i en rekke grunnleggende innovasjons- og produktutviklingsverktøy. Sentralt i kurset er innsikt i kundens/brukerens behov. Faglige temaer er avdekking av behov, kreative prosesser, forretningsmodeller, forankring, kommunikasjon, innovasjonsteam, ildsjelens betydning, scenarioteknikk, konseptutvikling, morfologi og produktutforming.

Læringsutbytte

Kunnskap
Om innovasjon og grunnleggende innovasjonsverktøy
Om konsept- og produktutviklings-prosesser og metoder

Ferdigheter
Kan avdekke og tolke kundebehov og omsette disse ved hjelp av kreative verktøy til forretningsmodeller.
Kan kritisk, kreativt og systematisk utvikle innovative og smarte løsninger for å kunne realisere forretningsmodeller og dekke kundebehov.
Kan gjennomføre, presentere og evaluere et helhetlig innovasjonsprosjekt i samarbeid med andre.
Kan videreformidle relevant teori innenfor innovasjon og produktutvikling samt sammenhengen mellom teori og praksis.

Generell kompetanse
Er i stand til å anvende faget i opplæring i videregående skole og bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og en gjennomgående prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Obligatoriske delinnleveringer av prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Sjur Dagestad: «Innovasjon i praksis». Forelesningsnotater

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.