LYFH1004 - Yrkesutøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

•Menneskesyn
•Profesjonalitet
•Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
• har kunnskaper om ulike menneskesyn
• har kunnskap om begrepene profesjonalitet og profesjonell yrkesutøvelse
• har kunnskap om tverrfaglig samarbeid

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
• kan anvende teorier om menneskesyn og reflektere over disse
• kan reflektere over betydningen av profesjonell yrkesutøvelse
• kan anvende kunnskap om tverrfaglig samarbeid


Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
• kan formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
• kan utveksle synspunkter og erfaringer og bidra til et tverrfaglig samarbeid med utvikling av god praksis
• kan bidra til utvikling av god yrkesutøvelse i skole og bedrift

Læringsformer og aktiviteter

•Forelesninger
•Gruppearbeid/ gruppeveiledning
•Refleksjonsøvelser
•3 skriftlige arbeidskrav (se nærmere beskrivelse i Blackboard)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. semnebeskrivelse i studieplan

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim.

Kursmateriell

Se pensumoversikt ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
29.05.2018

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.