LYFH1003 - Helsefremmende arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

•Helsefremmende arbeid
•Hygiene og immunforsvar
•Grunnleggende førstehjelp
•Utviklingspsykologi


Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte i forhold til kunnskap:
• har kunnskap om helsefremmende arbeid
• har kunnskap om utviklingspsykologiske teorier
• har kunnskap om hygiene og immunforsvar som fremmer god helse i ett individ og samfunnsperspektiv
• har kunnskap om førstehjelp

Forventet læringsutbytte i forhold til ferdigheter:
• kan gjøre rede for og anvende faglig kunnskap om ulike utviklingspsykologiske teorier
• kan legge til rette for tiltak som fremmer god hygiene i et individ og samfunnsperspektiv
• kan utføre førstehjelp


Forventet læringsutbytte i forhold til generell kompetanse:
• kan formidle sentralt fagstoff i emnet, både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
• kan utveksle synspunkter og erfaringer i helsefremmende arbeid, og bidra til utvikling av god praksis
• kan bidra til helsefremmende arbeid i skole og bedrift i et folkehelseperspektiv
• kan formidle fagstoff om førstehjelp


Læringsformer og aktiviteter

•Forelesninger
•Gruppearbeid/ gruppeveiledning
•Refleksjonsøvelser
•Praktiske øvelser

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Yrkesfaglærerutdanningen, HO, i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
11.06.2018

Innlevering
14.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.