LYFA1003 - Bransjekunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

• Aktuelle læreplaner
• Karrieremuligheter innenfor eget programområde
• Utvikling og endring innenfor egen bransje/eget fagområde
• Etiske retningslinjer i faget
• Lover og forskrifter

Læringsutbytte

Kunnskap
• Kandidaten har oversikt over yrker og struktur, inkludert kryssløp, for fagopplæringen på Vg1, Vg2 og Vg3, lærlingeordningen, innen eget utdanningsprogram
• Kandidaten har kjennskap til ulike lover og regler som regulerer utøvelsen av de ulike yrker/fag
• Kandidaten har oversikt over utvikling og endring innenfor egen bransje og fag
• Kandidaten har mer inngående kunnskap om det yrket/de yrkene kandidaten har praksis i 1. studieår med fokus på yrkesfaglige oppgaver, arbeidsforhold, jobbmuligheter og nødvendige personlige egenskaper.
• Kandidaten har kunnskap om mulighetene for videre utdanning med utgangspunkt i de ulike fag- og svennebrev innenfor eget programområde/fag
Ferdigheter
• Kandidaten kan gi elever en oversikt over yrkene innen utdanningsprogrammet, utdanningsprogrammets oppbygging, og hvordan de kan finne mer detaljert kunnskap om det enkelte yrke, samt muligheter for videre utdanning
• Kandidaten kan orientere elevene nærmere om eget yrke og det yrket/de yrkene han/hun har hatt praksis i 1. studieår
• Kandidaten kan bruke eksempler fra de yrkene han/hun har hatt praksis i 1. studieår i undervisningen
• Kandidaten kan forklare sammenhenger mellom teori og praksis i utøvelsen av de ulike fag/yrker

Generell kompetanse

• Kandidaten har et reflektert forhold til den helhetlige utviklingen innen bransjen, eget fagområde og aktuelle yrker, herunder behovet for nye yrker
• Kandidaten er i stand til å analysere og drøfte likheter og forskjeller mellom yrker innen utdanningsprogrammet

Læringsformer og aktiviteter

Yrkespraksis, arbeidskrav knyttet til yrkespraksis, forelesninger på samlinger, gruppearbeid, selvstudium og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fullført yrkespraksis 1. studieår
  • Mappe og presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Fullført yrkespraksis 1. studieår
Mappe og presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Kursmateriell

Spesifikke læreplaner, generell del av læreplan. Opplæringsloven, stortingsmeldinger, Studie- og yrkeskarriereverktøy, artikler som omhandler valg av fag/utdanning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.