LPY3005 - Prosjektdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Deltakerne blir kjent med og får trening i hvordan en vitenskapelig prosjektbeskrivelse utformes.

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om sammenhengen mellom teori, forskningsspørsmål, metode og presentasjon av funn i en forskningsstudie
- kan skrive en vitenskapelig prosjektbeskrivelse
- kan knytte relevant teori og tidligere forskning til en konkret problemstilling, og forutse hvordan data kan samles inn, analyseres og presenteres som svar på problemstillingen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer, og arbeid mellom undervisningssamlingene. På seminarene vil studentene få respons fra medstudenter og faglærer(e).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger
Lærerprofesjon og yrkesutøvelse (MLÆRPRO)

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
12.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.