course-details-portlet

KULT3392 - Masteroppgave i likestilling og mangfold

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjønnsforskning
  • Kulturhistorie
  • Historie
  • Samfunnsfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU