KLH3000 - Innføring i helseøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet skal gi oversikt over grunnleggende helseøkonomiske begreper og tenkemåter. Tema som tas opp er:
- Organisering og finansiering av helsetjenesten
- Beregning av kostnader i helsetjenesten
- Om ulike kostnadsbegreper og deres bruk i helsetjenesten
- Hvordan definere og måle behov i helsetjenesten
- Kort om kostnad-nytte og kostnad effekt analyser
- Effektivitet og produktivitet (begreper og målemetoder).

De ulike tema vil illustreres med eksempler fra helsetjenesten i Norge

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLH3000 skal studenten:
- Kunne vurdere og diskutere ulike modeller for oppbygging, organisering og finansiering av helsesektoren.
- Kunne vurdere og diskutere analyser av effektivitet og produktivitet i helsesektoren
- Kunne lese og forstå kostnad-nytte analyser av tiltak i helsesektoren
- Kunne delta i økonomiske evalueringer av intervensjoner i helsesektoren.
- Kjenne innholdet i og forskjellen mellom ulike kostnadsbegreper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver. Det legges vekt på arbeide med oppgaver som har relevans for praksisfeltet. Forelesningene vil foregå i blokkukene til Master i Klinisk Helsevitenskap.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på forelesning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jan Abel Olsen: Helseøkonomi - effektivitet og rettferdighet. Cappelen Akademisk Forlag. 2006
Inger Johanne Pettersen, Jon Magnussen, Kari Nyland, Trond Bjørnenak: Økonomi og Helse. Cappeen Akademisk Forlag. 2008
Aktuelle artikler vil bli lagt ut ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3001 3.7 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 05.12.2017 09:00 R73 , E6
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.