course-details-portlet

KJ8210 - Transport i porøse medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 10/100
Rapport 90/100

Faglig innhold

Kurset vil øke forståelsen av strøming i porøse medier, for eksempel strøming av vann i grunnvannsreservoir, strømning i biologiske system, oljereservoir, brenselceller, elektroforese.

Faget inneholder en beskrivelse av porøse medier, definerer porøsitet og pakking, og diskuterer virkelige porøse medier (bergarter eller myke materialer). Fraktale former blir belyst.
Faget bil deretter ta for seg strømning, som det beskrived med Navier Stokes ligning, spesielt ved lave Reynolds tall, Darcy's lov, kapillær strømining, Washburn-ligningen, viskøs fingering.

Til slutt studeres dissusjon vhj av Langevin's ligning, og vhj av Green-Kubo- relasjonene, enn videre perkolasjon og invasjonsperkolasjon.
Metoder for å simulere disse fenomen blir gjennomgått, ved å gjennomgå grunnleggende prinsipper slik de typisk blir implementer i form av algoritmer. (Lattice-Boltzmann metodem, nettverks-simuleringer o.l.)

Læringsformer og aktiviteter

Diskusjonsgrupper, problemsolving, lectures and video lectures

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Vurderingen bestått/ ikke bestått vil bli gjort på basis av levert eksamen og deltakelse på øvinger

Forkunnskapskrav

Et grunnleggende kurs i termodynamikk er krav til deltakelse. Matematikk-kunnskaper bør være tilsvarende MAT 1-3.

Kursmateriell

Eget kompendium vil bli tilbudt (en egen lærebok vil bli utarbeidet)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Fysikk
  • Geofysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 90/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU