course-details-portlet

KJ6001 - Grunnleggende kjemi 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet omhandler grunnleggende kjemi, som for eksempel atomer, kjemiske forbindelser, periodiske egenskaper, bindinger, faser og energi i kjemiske reaksjoner.I faget inngår det en del fagdidaktikk der formidling av faget, valg av modeller og eksperimentelle innslag vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har etter fullført utdanning kunnskap om • Atomer, molekyler, kjemiske bindinger og forbindelser og kjemiske ligninger, faser og faseoverganger • samt endringer i energi forbundet med kjemiske reaksjoner Kandidaten har etter fullført utdanning kjennskap til • formidling av kjemifaget i skolen • aktuelle læringsressurser i kjemi • hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisning Ferdighet Kandidaten kan etter fullført utdanning • bruke ulike læringsressurser i undervisningen • anvende en del eksperimentelle metoder • formidle fagstoff og forskningsresultater i kjemi • behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning • samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver Generell kompetanse Kandidaten • er i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi og utøve kildekritikk • er i stand til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet • kan formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning med samlinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:Samlinger (kan erstattes av tilsvarende aktivitet etter avtale med fagansvarlig) og øvingsoppgaver. Vurdering:Hjemmeeksamen, 4 timer.Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Kjemi 1, 8.-13. trinn (KKJE1-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU