K1175 - Tilsyn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Tilsyn

Grunnleggende byggteknikk

Kommunikasjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha en god forståelse for sammenhengen mellom saksbehandling og tilsyn, og på dette grunnlag være i stand til å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i byggesaker.Kunnskap:

Videre skal studentene etter endt kurs ha grunnleggende kunnskap om de fagtemaer som naturlig faller inn under gjennomføring av tilsyn, som energi, lyd, brann, fukt, avfall etc samt en grunnleggende innsikt i kommunikasjon og rolleforståelse.

Studentene skal også være i stand til å:Ferdigheter:

Benytte og videreutvikle kommunens tilsynsplaner

Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn

Generell kompetanse:

Reflektere over egne erfaringer fra gjennomført tilsyn og dele dette med andre

Reflektere over i hvilken grad tilsyn som virkemiddel bidrar til bedre bygg

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Kurset er bygd opp rundt tre obligatoriske samlinger. Mellom samlingene benyttes universitetets læringsplattform som læringsarena hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Her finnes fagstoff, og veiledning skjer både i sann tid ved bruk av webkonferanseverktøy og asynkront ved forum. Det forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene.

Obligatoriske arbeidskrav:

Deltakelse på tre samlinger

Gjennomføring av to tilsyn

En kunnskapstest

Refleksjonsnotat

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Ingen utsatt eksamen, ny eksamen ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Vurderingsformer:

Individuell hjemmeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggesakskolen - 60 studiepoeng (BSS60)
Byggesakskolen del 1 (BSS1)

Forkunnskapskrav

K1174 Byggesaken eller annen tilsvarende dokumenterbar kompetanse eller arbeidserfaring

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
15.12.2017

Innlevering
22.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.