course-details-portlet

IT3906 - Masteroppgave i informatikk: Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 D

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på.
Arbeidet med masteroppgaven er fordelt over to semestre (30 sp i 3.semester og 30 sp i 4.semester).

I masterstudiets 1. og 2. semester orienterer studentene seg om mulige oppgaver og faglærere.

I 3. og 4.semester jobber man normalt utelukkende med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten viser innsikt i aktuell forskning (state-of-the-art) og relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Avhengig av oppgavetype kan f.eks. case-study eller empiriske forsøk inngå. Innleveringer etter hvert semester

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har fullført de 2 første semester av masterstudiet før oppgaven påbegynnes

Kursmateriell

Artikler, bøker etc.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 D

Innlevering 01.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU