course-details-portlet

IT3902 - Masteroppgave i informatikk: Databaser og søk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 D

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på.Arbeidet med masteroppgaven er fordelt over to semestre (30 sp i 3.semester og 30 sp i 4.semester). I masterstudiets 1. og 2. semester orienterer studentene seg om mulige oppgaver og faglærere. I 3. og 4.semester jobber man normalt utelukkende med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten viser innsikt i aktuell forskning (state-of-the-art) og relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Avhengig av oppgavetype kan f.eks. case-study eller empiriske forsøk inngå. Innleveringer etter hvert semester

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT)

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har fullført de 2 første semester av masterstudiet før oppgaven påbegynnes

Kursmateriell

Artikler, bøker etc.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU