IT3901 - Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 D

Faglig innhold

Masteroppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på.
Arbeidet med masteroppgaven er fordelt over to semestre (30 sp i 3.semester og 30 sp i 4.semester).

I masterstudiets 1. og 2. semester orienterer studentene seg om mulige oppgaver og faglærere.

I 3. og 4.semester jobber man normalt utelukkende med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten viser innsikt i aktuell forskning (state-of-the-art) og relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker, under veiledning av faglærer. Avhengig av oppgavetype kan f.eks. case-study eller empiriske forsøk inngå. Innleveringer etter hvert semester

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har fullført de 2 første semester av masterstudiet før oppgaven påbegynnes

Kursmateriell

Artikler, bøker etc.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 D
Vår ORD Oppgave 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.