course-details-portlet

IT3021 - Spill+

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Game+ er et dataspill med en hensikt utover bare underholdning, som kan være helse, terapi, læring, politikk, sikkerhet, militært, rekruttering, fysisk trening, kunst m.m.

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen game+ (seriøse spill) og spillteknologi, og metoder for å designe, utvikle og brukerteste applikasjoner som utnytter spillteknologi og teorier fra dataspill til å gjøre dem engasjerende, motiverende og morsomme å bruke. Emnet gir kunnskap om gameflow, iboende motivasjon for læring, spillertyper, effekten av bruk av lyd og poeng, ulike typer av seriøse spill (games+), og eksisterende spillteknologier.
Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til design, utvikling og bruker testing av game+ (seriøse spill) igjennom et prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kunne gjøre rede for sentrale begreper relatert til game+ (seriøse dataspill), teori om hvordan dataspill og spillteknologi motiverer og engasjerer.
- Kunne beskrive metode for utvikling og evaluering av spillbasert læring
- Kunne beskrive eksisterende typer games+ (seriøse spill), og beskrive eksisterende spillteknologi.

Ferdigheter:
- Kunne bruke metode for å design og evaluering spillbaserte læringsapplikasjoner.
- Kune bruke metoder for brukertest av games+ (seriøse dataspill).
- Kunne designe, implementere og evaluere en applikasjon basert på spillmotivasjonsteori og spillteknologi.

Generell kompetanse:
- Forbedre ferdigheter innen generell systemutvikling.
- Forbedre ferdigheter innen samarbeid i team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, obligatoriske øvinger og prosjekt. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Rapporten fra prosjektet gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Studentene må også bestå obligatoriske øvinger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU