course-details-portlet

IT3021 - Spill+

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Game+ er et dataspill med en hensikt utover bare underholdning, som kan være helse, terapi, læring, politikk, sikkerhet, militært, rekruttering, fysisk trening, kunst m.m. I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen game+ (seriøse spill) og spillteknologi, og metoder for å designe, utvikle og brukerteste applikasjoner som utnytter spillteknologi og teorier fra dataspill til å gjøre dem engasjerende, motiverende og morsomme å bruke. Emnet gir kunnskap om gameflow, iboende motivasjon for læring, spillertyper, effekten av bruk av lyd og poeng, ulike typer av seriøse spill (games+), og eksisterende spillteknologier. Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til design, utvikling og bruker testing av game+ (seriøse spill) igjennom et prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Kunne gjøre rede for sentrale begreper relatert til game+ (seriøse dataspill), teori om hvordan dataspill og spillteknologi motiverer og engasjerer. - Kunne beskrive metode for utvikling og evaluering av spillbasert læring - Kunne beskrive eksisterende typer games+ (seriøse spill), og beskrive eksisterende spillteknologi. Ferdigheter: - Kunne bruke metode for å design og evaluering spillbaserte læringsapplikasjoner. - Kunne bruke metoder for brukertest av games+ (seriøse dataspill). - Kunne designe, implementere og evaluere en applikasjon basert på spillmotivasjonsteori og spillteknologi. Generell kompetanse: - Forbedre presentasjon- og designferdigheter. - Forbedre ferdigheter innen samarbeid i team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, arbeider og prosjekt. Emnet undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Rapporten fra prosjektet gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
21.08.2023

Innlevering
24.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU