course-details-portlet

IT3021 - Spill+

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Game+ er et dataspill med en hensikt utover bare underholdning, som kan være helse, terapi, læring, politikk, sikkerhet, militært, rekruttering, fysisk trening, kunst m.m.

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen game+ (seriøse spill) og spillteknologi, og metoder for å designe, utvikle og brukerteste applikasjoner som utnytter spillteknologi og teorier fra dataspill til å gjøre dem engasjerende, motiverende og morsomme å bruke. Emnet gir kunnskap om gameflow, iboende motivasjon for læring, spillertyper, effekten av bruk av lyd og poeng, ulike typer av seriøse spill (games+), og eksisterende spillteknologier.
Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til design, utvikling og bruker testing av game+ (seriøse spill) igjennom et prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kunne gjøre rede for sentrale begreper relatert til game+ (seriøse dataspill), teori om hvordan dataspill og spillteknologi motiverer og engasjerer.
- Kunne beskrive metode for utvikling og evaluering av spillbasert læring
- Kunne beskrive eksisterende typer games+ (seriøse spill), og beskrive eksisterende spillteknologi.

Ferdigheter:
- Kunne bruke metode for å design og evaluering spillbaserte læringsapplikasjoner.
- Kune bruke metoder for brukertest av games+ (seriøse dataspill).
- Kunne designe, implementere og evaluere en applikasjon basert på spillmotivasjonsteori og spillteknologi.

Generell kompetanse:
- Forbedre ferdigheter innen generell systemutvikling.
- Forbedre ferdigheter innen samarbeid i team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, obligatoriske øvinger og prosjekt. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Rapporten fra prosjektet gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Studentene må også bestå obligatoriske øvinger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Informasjonsteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU