course-details-portlet

IPEV6002 - Design II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

I dette kurset vil studenten lære om
• Dynamisk modellering og simulering
• Hurtig prototyping
• Virtuell prototyping
Modellering og simulering vil bli introdusert først, men fokus på teori og anvendelse. Studenten vil benytte programvareverktøy til å modellere og simulere ulike dynamiske systemer. Deretter vil konseptet hurtig prototyping bli introdusert, og studenten vil lære hvordan man kan realisere en prototype ut fra design, modellering og testing. Kurset vil også inkludere virtuell prototyping og eksempler på industrielle anvendelser. Et eksempel vil være virtuell prototyping av en skipskran, som viser og bekrefter hvor effektivt design i en virtuell verden er.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten:
- Ha kunnskap om hvordan simuleringsverktøy brukes til å lage virtuelle prototyper i en design av produkter og system og i produksjon.
- Kunne bruke moderne verktøy i simulering. Her inngår verktøy til å simulere egenskaper til produkter og system, simulere strømming og simulere produksjon. Utføre enkle simuleringer brukt i en designfase (komponenter og system)
- Ha generell kompetanse i den digitale transformasjon og hvordan moderne simuleringsverktøy brukes i design og utvikling av produkter, systemer og produksjonsløsninger i en bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning.
I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i noe pensum på egenhånd.
Under samlingene brukes forelesninger, øvinger, gruppearbeid, omvendt klasserom, laboratorie-øvinger og selvstudium.
I etterkant av samlingene utføres et øvingsopplegg som skal dokumenteres med en rapport.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha basiskunnskaper i matematikk. Praktisk industriell erfaring innen automasjon eller data er en fordel.

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU