course-details-portlet

IP500216 - Naval Architecture and Ship Hydrodynamics

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 40/100
Muntlig 60/100

Faglig innhold

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsutbytte

Se emnets engelske nettside - International MSc

Læringsformer og aktiviteter

Se emnets engelske nettside - International MSc

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Naval Architecture (850MD)
Naval Architecture (850ME)

Forkunnskapskrav

Se emnets engelske nettside - International MSc

Kursmateriell

Se emnets engelske nettside - International MSc

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Hydrodynamikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 40/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
09.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig 60/100 09.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
F424 - Eget rom Hovedbygget 0

Vurderingsordning: Muntlig kont

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig kont 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU