IP304814 - Innføring i Mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

* Mekatronisk metodikk: Innføring i mekatroniske system og roboter.
* Innføring i matematiske modeller, med kinematikk og banebeskrivelser.
* Grunnleggende mekatroniske komponenter: Mekaniske, hydrauliske og elektriske.
* Sammenkopling av elementer, grensesnitt.
* Sensorer og aktuatorer.
* Styresystemer inklusivt mikrokontrollere og kommunikasjon.
* Programvare: Java og C++
* Eksempler fra dagens forskning på roboter og mekatronikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
* kunnskap om sammensatte systemer av mekaniske, hydrauliske og elektriske elementer og samspillet mellom disse elementene.
* kunnskap om design, sammenkopling og styring av mekatroniske systemer.

Ferdigheter:
* konstruere og bygge enkle mekatroniske systemer.
* arbeide med måleelementer, aktuatorer og tilhørende programvare.

Generell kompetanse:
* planlegge innføring og bruk av mekatroniske systemer.
* se muligheter og nytte av mekatronikk i industriell produksjon og produkter.
* vurdere begrensninger og farer ved mekatroniske installasjoner.
* vurdere bruk av mekatronikk i ikke-industrielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger individuelt og i grupper
Et mekatronisk system skal planlegges, konstrueres, bygges og testes. Det blir gitt regelmessige øvinger gjennom arbeidets progresjon, både som små delprosjekt og teoriøvinger. Forelesninger og øvinger følger produktets utvikling.  

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Kandidatene skal arbeide i grupper på 2-3 medlemmer.
Hver gruppe skal levere en mappe bestående av den obligatoriske semesteroppgaven (40%), samt presentere muntlig (60%) det arbeidet som er utført.
Semesteroppgaven må være bestått for å kunne ta den muntlige eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Produkt og systemdesign (045PS)

Kursmateriell

Forelesningsnotater og powerpoint presentasjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100

Innlevering
24.11.2017

Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 01.12.2017 B433
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.