course-details-portlet

IP300416 - Industri 4.0

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Lean Manufacturing
Industri 4.0 Introduksjon
Robotteknologi
Digitale verktøy og digitale platformer
Rapid Prototyping, 3D-Printing, Design for Manufacturing

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Grunnleggende kunnskaper om industrielle systemer
-Grunnleggende kunnskap om  Industri 4.0
-Kunnskap om Digitale Verktøy Industri  4.0  og Robotteknologi

Ferdigheter:
-Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i lean manufacturing
-Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i å anvende digitale verktøy for simulering av produkter og produksjon
-Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i å programmere roboter

Kompetanse:
-Har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode systemløsninger.
-Kan formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver i grupper og i plenum. Faget undervises seminarbasert gjennom semesteret der det settes av 2-3 hele dager til samlingene. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver tilpasset de ulike studieprogrammene der studentene utfordres innenfor sitt fagområde og på tvers av fagdisipliner. Øvingene utføres i grupper på 3-4 kandidater. I den grad det er praktisk bør gruppene være tverrfaglig sammensatt.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det gis en øving på hvert tema. Disse er obligatoriske og må godkjennes for å få adgang til eksamen. Det er krav om 80% fremmøte på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Ved ikke bestått mappe, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.  

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004DA)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Kursmateriell

Elektronisk kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Strategi og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering 18.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU