IP204512 - Marin hydrodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer KALKULATOR
Skriftlig eksamen 40/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

- Grunnleggende fluidmekanikk
- Viskøse fluider (Euler og Navier-Stokes ligninger, Grensesjikt og avløsning, Laminære forhold vs. Turbulente forhold)
- Ideelle fluider (Potensialteori, Laplace ligning)
- Havmiljøbeskrivelse (Vind, Strøm, Bølger og bølgeteori, Regulære bølger, Irregulære bølger)
- Hydrodynamiske krefter (Stor-volumkonstruksjoner, Små-volumkonstruksjoner (Morisons ligning), Bølgekrefter)
- Anvendt skipshydrodynamikk:
- Motstand (på strømlinjeformede legemer, løft, drag, motstand på skrog)
- Framdrift (Propulsjonssystemer, virkningsgrader)
- Skipsbevegelse (Generell dynamikk, transferfunksjoner, egenfrekvens, demping)
- Modelltesting (Slepetest, propulsjonstest, friprøve av propell)

Læringsutbytte

Kunnskap:
- skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
- kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
- kjenner til hvordan skipsmotstand kan deles opp i komponenter og har kunnskap om hvordan de ulike komponentene kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.
- er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder. 

Ferdigheter:
- skal ha en grunnleggende forståelse for de matematiske modellene som blir brukt i generell fluidmekanikk.
- kjenner til lineær bølgeteori og har kunnskaper om hvordan irregulære havbølger kan bygges opp fra de fundamentale regulære komponentene.
- kjenner til hvordan skipsmotstand kan deles opp i komponenter og har kunnskap om hvordan de ulike komponentene kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.
- er kjent med den grunnleggende virkemåten for propellere og hvordan propellens ytelseskarakteristikk kan bestemmes ved modellforsøk og ulike beregningsmetoder.

Kompetanse:
- bevisst det kompliserte samvirket mellom skrogmotstand og propellkarakteristikk.
- kjent med hvordan bølgenes tilfeldige natur (bølgeretning, -høyde og -periode) påvirker skipets oppførsel og bevegelse ulikt.
- i stand til å tolke, forstå og formidle resultater fra modelltester til kollegaer og andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger    
Obligatoriske arbeidskrav:
 6 av 8 obligatoriske øvinger må godkjennes hvert semester for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav (høstsemester)
  • Obligatorisk arbeidskrav (vårsemester)

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen (60%) om høsten og
4 timers skriftlig eksamen (40%) om våren.

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Muntlig eksamen avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign (699SD)

Forkunnskapskrav

IF100512 Mekanikk og fysikk , og IR102512 Matematikk 1

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 KALKULATOR 08.12.2017 09:00 G133 , Datalab C225
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 KALKULATOR 25.05.2018 09:00 F414
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 KALKULATOR 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.