IP204412 - Styrkeberegninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer TABELLER

Faglig innhold

Statisk ubestemte systemer
Moment-, skjærkraft- og normalkraftfordeling.
Problemformulering.
Spenningsberegninger,knekning og platebuling,elasto-plastiske analyser og bruddmekanikk,detaljer og forbindelser, materialegenskaper

Læringsutbytte

Kunnskap - etter endt kurs skal kandidaten ha kunnskap om:

Teoretisk grunnlag for etablering av moment, normalkraft og skjærkraftforløp for statisk ubestemte systemer.
Teoretisk grunnlag for etablering av spenningsfordeling over bjelkens tverrsnitt.
Teoretisk grunnlag for etablering av knekning- og platebulingskapasiteter.
Teoretisk grunnlag  for etablering av elasto-plastiske tilstander i et bjelkesystem.
     

Ferdigheter - etter endt kurs skal kandidaten ha ferdigheter i:

Bruk av metoder for etablering av moment, skjærkraft og normalkraftforløp for statisk ubestemte bjelkesystemer.
Bruk av manuelle metoder for fastsettelse av normal, skjær- og jevnføringsspenninger over et bjelketverrsnitt.
Bruk av manuelle metoder for etablering av knekning- og platebulingskapasiteter.
Bruk av manuelle metoder for etablering av elasto-plastiske kapasiteter i et bjelkesystem.

  
Kompetanse - etter endt kurs skal kandidaten ha kompetanse i:

Formulering av bjelkeproblemer vedrørende geometri, laster og randbetingelser.
Dimensjonering av bjelkesystemer basert på ulike designkriterier.

Læringsformer og aktiviteter


Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 Øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Tekniske regnetabeller og kalkulator

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 TABELLER 04.12.2017 09:00 G239-225-FY , G328A , Datalab C225 , F424 - Eget rom
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.