course-details-portlet

IMT6271 - Critical Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Report and presentations
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Report and presentations 100/100 ALLE

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

  • Prosjektarbeid
  • Samling(er)/seminar(er)
  • Annet

Utfyllende informasjon: Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav: Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon: Se engelsk versjon

Vurderingsformer: Se engelsk versjon

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Report and presentations

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Report and presentations 100/100 ALLE

Innlevering
15.12.2022


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Report and presentations 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU