IMT5391 - Service design, organizations and CSCW

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Interaction Design (MIXD)
Interaction Design (MIXD-D)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.