IMT4898 - Specialisation in Interaction Design

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

se engelsk beskrivelse

Læringsutbytte

se engelsk beskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

se engelsk beskrivelse

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)
Interaction Design (MIXD-D)

Kursmateriell

se engelsk beskrivelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.