course-details-portlet

IMT4882 - Specialization Course II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

The student and the supervisor will agree on a topic together. The supervisor is responsible for the fact that the workload for the student should be equivalent to a 10 ECTS course. The student will work as much as possible independently with some supervision by the supervisor.

Læringsutbytte

See english version

Læringsformer og aktiviteter

See english version

Mer om vurdering

See english version

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)
Applied Computer Science (MACS-D)
Colour in Informatics and Media Technology (MMT-CIMET)
Colour in Science and Industry (COSI) (MACS-COSI)
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Interaction Design (MIXD)
Interaction Design (MIXD-D)

Forkunnskapskrav

Must be determined by the supervisor based upon the particular assignment.

Kursmateriell

Depending on the particular agreed upon topic

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4881 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering 28.05.2021

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU