IMT3950-006 - Informasjonsarkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnets temaer:
Hierarkisk og fasettbaserte klassifisering
Automatisk og intellektuell indeksering
Thesaurusbygging
Metadata
Informasjonsgjenfinning og søkefunksjonalitet
Emnekart
Sosial navigasjon
Personas og scenarier
Strategiske mål
Omfangsavgrensing

Læringsutbytte

Etter gjenomført emne skal studentene være i stand til å benytte brukersentrerte metoder som personas og scenarier og ulike former for iterativ prototyping til å utvikle og presentere informasjonsarkitekturer for nettsteder på desktop og mobil. Studentene skal kunne redegjøre for ulike tradisjoner og prinsipper for etablering av brukersentrerte informasjonskategorier og deres organisering, samt design av aksesstruktur og tilhørende navigasjons- og søkeinnretninger. Studentene skal kunne analysere eksisterende løsninger ut fra prinsipper for informasjonsgjenfinning og være i stand til å foreslå nye informasjonsarkitekturer for å lette gjenfinning. Studentene skal videre kunne redegjørende for rådende prinsipper og mønstre innenfor informasjonsarkitektur på forskjellige plattformer som f.eks. personlige datamaskiner og håndholdte enheter. Studentene skal være kjent med metoder for å designe helhetlige brukeropplevelser – på tvers av plattformer – for å nå strategiske mål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvelser. Gruppeprosjekt, med formativ-iterativ underveisevaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et gruppeprosjekt som inkluderer design av et nettsted og/eller applikasjon for mobile enheter med fokus på brukersentrert systemutviklingsmetodikk med etablering av personas og scenarier samt iterativ prototyping. Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i grafisk design.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

IMT2072 - Ergonomi i digitale medier

Kursmateriell

Læremidler
Garrett, Jesse James (2003). The elements of user experience: User-centered design for the web . New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders.
Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2015). Information architecture for the World Wide Web . Fourth edition. California: O'Reilly
Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:
ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Behaviour & Information Technology, Information Design Journal, Interacting with Computers, Interactions, International Journal of Human-Computer Interaction, International Journal of Human-Computer Studies, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Journal of Information Architecture [http://journalofia.org], New Review of Hypermedia and Multimedia
Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
004.019, 025–, 006.7, 006.7019
Aktuell støttelitteratur:

Brown, Dan M. (2010). Communicating design: Developing web site documentation for design and planning. Second edition. Berkeley: New Riders
Dillon, Andrew (2004). Designing usable electronic text. Second edition. Boca Raton: CRC Press
Hearst, Marti A. (2009). Search user interfaces. New York: Cambridge University Press
Hunter, Eric J. (2009). Classification made simple. Third edition. Farnham: Ashgate
Mulvany, Nancy (2005). Indexing books. Second edition. Chicago and London: University of Chicago Press
Resmini, Andrea and Luca Rosati (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences. Burlington: Morgan Kaufmann

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4316 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.