IMT3891 - Webprosjekt III

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Se engelsk utgave

Læringsutbytte

Se engelsk utgave

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Prosjektarbeid
-Veiledning

Utfyllende informasjon:
Se engelsk utgave

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Se engelsk utgave

Vurderingsformer:
Se engelsk utgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

-IMT1471 Webprosjekt I
-IMT1441 Programmering for web I

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.