IMT3881 - Vitenskapelig programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer D

Faglig innhold

Numerisk løsning av
- bestemte integraler
- ordinære differensialligninger og systemer av slike
- diffusjonsligningen
- ikkelineære algebraiske ligninger

Høynivå vitenskapelig programmering for
- visualisering av flerdimensjonale data
- lineæralgebra
- optimalisering
- statistikk, kombinatorikk og tilfeldige tall
- interpolasjon
- signal- og bildebehandling
- maskinlæring

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne

Kunnskaper:
- beskrive, forklare og utlede metoder for numerisk løsning av utvalgte problemstillinger
- vurdere hvilke metoder som er egnet for løsning av en gitt problemstilling, og analysere nøyaktigheten av disse

Ferdigheter:
- implementere numeriske algoritmer i egnede høynivåspråk
- anvende høynivåspråk til vitenskapelig programmering
- benytte numeriske metoder for løsning av praktiske problemstillinger

Generell kompetanse:
- dokumentere metoder og resultater fra tekniske beregninger i form av tekniske rapporter, med passende bruk av figurer, tabeller, ligninger, kryssreferanser og kilder

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger

- Obligatoriske oppgaver

- Prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 Tekniske rapporter

Mer om vurdering

Både skriftlig eksamen og rapport må være bestått for at emnet skal bestås. Kontinuasjon av rapport etter avtale med emneansvarlig. Bestått delkarakter er gyldig påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)

Forkunnskapskrav

TØL1001 Ingeniørrollen eller TØL1002 Ingeniørrollen eller IMT1002 Introduksjon til ingeniørfag – data
IMT1031 Grunnleggende programmering
REA1141 Matematikk 1
REA2091 Matematikk 2 for data eller REA2081 Matematikk 2 for elektro

Kursmateriell

- S. Linge, H. P. Langtangen: Programming for Computations – Python. Springer, 2016.
- EuroScipy tutorial team: Python Scientific lecture notes. http://scipy-lectures.github.com.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport** 4/10

Utlevering
10.11.2017

Innlevering
17.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 18.12.2017 09:00 A146, 1.etg. A-bygg
Vår ORD Rapport 4/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Prosjekt skal leveres i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg på med Feide. Se denne lenken: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.