IMT3691 - Ruting og svitsjing

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

-Ruting, IGP, OSPF, EIGRP, EGP, BGP,
-Distribuering av ruting informasjon mellom rutingprotokoller,
-Manipulasjon av rutingoppdateringer,
-DHCP
-HDSL
-SNMP
-Ruting og rutingsprotokoller for IPv6
-Switching, vlan, trunking, spanning-tree.
-Sikkerhet i store nettverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper
-Kandidaten kan gjøre rede for metoder og teknologier som benyttes til å utvikle, bruke og vedlikeholde moderne mellomstore og store datanettverk.

Ferdigheter
-Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere mellomstore og store datanettverk.
-Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk), bruk av relevante maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
-Kandidaten kan håndtere integreringen av trådløse og trådbaserte nett, kombinert med voice-trafikk og tilhørende sikkerhetsmekanismer.

Generell kompetanse
-Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Lab.øvelser
-Nettstøttet læring

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Neste ordinære eksamen må gjentas, ingen egen utsatt eksamen.

Vurderingsformer:
Totalvurdering bestående av 100 poeng fordelt over tre teoretiske deleksamner, samt tre praktiske tester. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Informasjonssikkerhet (BIS)

Forkunnskapskrav

IMT2007 eller IMT2521 Nettverksadministrasjon

Kursmateriell

CCNP Routing and Switching Foundation Learning Guide Library: (ROUTE 300-101, SWITCH 300-115, TSHOOT 300-135) (ISBN-10: 1-58714-439-5)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.