IMT3673 - Mobile/Wearable Programming

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 4/10 3 timer D
Mappevurdering 6/10

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Nettbasert Læring
-Prosjektarbeid

Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3662 5.0 01.09.2017
IMT3672 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 4/10 D
Vår ORD Mappevurdering 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.