course-details-portlet

IMT3673 - Mobile/Wearable Programming

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 6/10
Hjemmeeksamen 4/10 3 timer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Programmering (BPROG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3662 5.0 01.09.2017
IMT3672 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 6/10

Innlevering 10.05.2021

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 4/10

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU