IMT3672 - Mobile Development Project

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 25/100
Oppgave 75/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Webutvikling (BWU)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3673 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 25/100 21.12.2017
Høst ORD Oppgave 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.