IMT3110 - Programvaredesign

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Grunnleggende prinsipper innen programvaredesign,
Design i smidige og plandrevne utviklingsprosesser,
Arkitekturpatterns,
Designpatterns,
HCI-patterns,
Sikkerhetspatterns,
Objektorientert design modellert i UML,
Designtrender innen teknologier som web, mobil og skyløsninger,
Kvalitet i programdesign

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har kunnskap om sentrale begreper og generelle prinsipper innen design av programvareløsninger. Man har innsikt i sentrale arkitektur-, design- og sikkerhetspatterns og forståelse for designmessige grunntrekk innen utvalgte teknologier.
Ferdigheter:
Kandidaten kan gi faglig begrunnede forslag til organisering og struktur i programvareløsninger baserte på anvendelse av arkitektur-, design- og HCI-patterns og kan modellere og utforme gode objektorienterte design for deler av en modulær løsning.
Kompetanse:
Emnet gir kandidaten kompetanse innen fremsøking og tolkning av kilder og betydningen av kvalitetssikring og dokumentasjon av foreslått programvaredesign. Det oppnås kompetanse innen argumentasjon for valg både fra et akademisk og et praktisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,
Gruppearbeid/prosjektarbeid,
Litteratursøk og studier,
Refleksjon,
Veiledning

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Studenter med ikke bestått gis anledning til å levere forbedret versjon av sin mappe i påfølgende semester.  

Vurderingsformer:
Mappevurdering
I emnet inngår to gruppearbeider og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer ett individuelt og ett gruppearbeid, og studenten velger selv hvilke to øvrige arbeider som skal inn i presentasjonsmappa. Endelig karakter settes av intern sensor utfra en helhetsvurdering av de fire arbeidene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Forkunnskapskrav

-IMT2243  Systemutvikling eller tilsvarende.
-IMT1082 Objektorientert Programmering eller tilsvarende

Kursmateriell

Nettkilder som ligger i emnerom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3102 7.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.