IMT3102 - Objektorientert systemutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

-Smidige systemutviklingsprosesser
-Open Source Software Development
-Objektorientert analyse og design
-Modellering i UML med fokus på programvaredesign
-Patterns (mønstre) for arkitektur, objektorientert design og brukergrensesnitt
-Cloud Computing - Platform as a Service som utviklingsmiljø

Læringsutbytte

-Kandidaten har kunnskap om utviklingsomgivelser i Open Source-prosjekter. Videre har man forståelse for patterns (mønstre) og ser relevansen av disse innen prosess, arkitektur, design og grensesnittutforming i programvareutviklingsprosjekter.
-Kandidaten har innsikt i tradisjonelle og moderne programvarearkitekturer og utviklingsverktøy/plattformer.  
-Kandidaten har ferdigheter i objektorientert analyse og design med anvendelse av modelleringsspråket UML og design patterns. Man får kompetanse i å gi faglig begrunnede forslag til organisering av mindre programvareløsninger baserte på fremsøking og bruk av relevante nettkilder.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Prosjektarbeid
-Refleksjon
-Veiledning

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Vurderingsformer:
Mappevurdering
I emnet inngår to gruppearbeider (tilknyttet et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer ett individuelt og ett gruppearbeid, og studenten velger selv hvilke to øvrige arbeider som skal inn i presentasjonsmappa. Endelig karakter settes av intern sensor ut fra en helhetsvurdering av de fire arbeidene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Informasjonssikkerhet (BIS)

Forkunnskapskrav

IMT2243 Systemutvikling

Kursmateriell

Kompendium / nettkilder oppgis i emnerommet ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3110 7.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
07.12.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.