IMT3010 - Emballasjedesign

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emballasjedesign er et praktiske designprosjekt hvor studentene blir introdusert for grunnleggende teknikker og ferdigheter innen design av emballasje.

Studentene skal gjøre seg kjent med utviklingsmetoder og visuelle prinsipper for grafisk design gjennomført på tredimensjonale objekter. Gjennom målrettet og analytisk arbeid skal studentene, under iterativ veiledning, utvikle tredimensjonale løsninger som kommuniserer funksjon og kvaliteter som effektivt treffer definerte målgrupper. Utfordringen er å komme fram til et konsept som er fleksibelt nok til at man kan kommunisere like effektivt på alle flater til tross for ulike mål og proporsjoner. Emnet viderefører studentenes kunnskap og ferdigheter om merkevarebygging og forvaltning fra emnet Strategisk design.

Læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg innsikt i sammenhengen mellom emballasjens form og funksjon. Studenten skal videre ha kunnskap om miljømessige faktorer, konsekvenser og bærekraft i relasjon til emballasjedesign.

 

Etter gjenomført emne skal studentene ha oppnådd følgende:

En dypere forståelse for definerte målgruppers atferd og behov.

Å kunne definere målgruppens (relevante) kontekst.

Å kunne begrunne og utforme vurderingskriterier ut fra en strategisk målsetting.

Å ha lært om hvilke krav som stilles og hvordan utforme et visuelt konsept som skal kommunisere like effektivt på alle flater, uansett størrelse og proporsjoner.

 

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

 

 

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Calver, Giles (2007): What is packaging design? Mies, Sveits: Rotovision.

 

STØTTELITTERATUR:

Ambrose, Kevin, og Paul Harris (2011). Packaging the brand: the relationship between packaging design and brand identity. Lausanne: AVA Publishing.

 

Jedlicka (2009). Packaging sustainability: tools, systems, and strategies for innovative package design. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.