IMT3003 - Drift av tjenestearkitekturer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Skyplatformer og drift av skybaserte tjenester
Tjenestearkitekturer
Automatisering
Databaser og applikasjoner
Tilgjengelighet
Oppgradering og vedlikehold
Datalagring
Statistikk
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Ytelse
Overvåking og kapasitetsberegning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs vil kandidaten …
-ha bred kunnskap om tjenestearkitekturer
-ha kunnskap relatert til ytelse og skalerbarhet av arkitekturer
-ha kunnskap om hvordan man oppnår høy tilgjengelighet og sikkerhet
Ferdigheter:
Etter fullført kurs vil kandidaten …
-kunne sette opp og vedlikeholder databaser og webbaserte applikasjoner
-kunne sette opp og vedlikeholde mekanismer for høy tilgjengelighet (lastbalansering og databsereplikering )
-kunne gjennomføre ytelsestester av lagring, databaser og webservere og bruke statistiske analyser på dataene
-kunne gjennomføre mellomlagring (caching) i forskjellige ledd av en tjenesterkitektur for å oppnå høyere ytelse
-kunne designe og implementere et backup system samt gjennomføre gjenoppretting
Generell kompetanse:
Ved fullført kurs vil kandidaten …
-ha innsikt i tilnærminger for systemadministrasjon
-ha innsikt i feilsøking av tjenestearkitekturer

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Lab.øvelser
-Nettstøttet læring
-Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske arbeidskrav:
3 oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Forkunnskapskrav

IMT1031 Grunnleggende programmering

Kursmateriell

Thomas A. Limoncelli ,Strata R. Chalup,Christina J. Hogan. "The Practice of Cloud System Administration", Addison-Wesley Professional; 1 edition (September 13, 2014).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3441 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.