course-details-portlet

IMT2681 - Cloud Technologies

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 60/100 1 semestre ALLE
Muntlig eksamen 40/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Programmering (BPROG)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 60/100 ALLE

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 40/100 25.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU