IMT2581 - Rask prototyping og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnene inkluderer, men er ikke begrenset til:
-Softwareinnovasjon
-Støtte av softwareinnovasjon
-Identifisere av innovasjon av høy verdi
-Avkastning på investeringer
-Rapid prototypingsverktøy
-Prinsippene til rapid prototyping
-Kommunikasjon
-Organisasjon
-Forberedelse
-Idégenerering og prototyping
-Prototyping i kontekst
-Value chains
-Få innovasjon til markedet
-Gjennomgang og analyse av intense utviklingssykluser
-Post mortems
-After action review

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene inneha følgende:
Kunnskaper
-Forstå prosessen knyttet til rapid prototyping gitt alvorlige tidsbegrensninger
-Forstå minst to forskjellige rapid prototypingsverktøy
-Gjenkjenne situasjoner eller adferd som hindrer innovasjon

Ferdigheter
-Være i stand til å raskt analysere et problem og generere innovative løsninger, som kan bli prototyper.
-Være i stand til å planlegge utviklingen av en prototype innen begrenset tid
-Være i stand til å velge funksjoner som kan implementeres raskt
-Være i stand til å presentere resultatene fra en prototyperingssesjon muntlig
-Være i stand til å utføre en after action review av innovasjon- og prototypingprosessen for å identifisere styrker og svakheter ved innovasjonsprosessene  

Generell kompetanse
-Forbedring av evnen til å arbeide i et mangfoldig team
-Mer trygghet til evnen å utarbeide innovativt innhold
-Forstå verdien av andre disipliner i utviklingen av innovative løsninger

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Prosjektarbeid
-Veiledning

Utfyllende informasjon:
Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav:
Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Se engelsk versjon

Vurderingsformer:
Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.