IMT2531 - Grafikkprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Hjemmeeksamen 6/10 72 timer

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Oppgaveløsning

Utfyllende informasjon:
-Studentene vil jobbe i C++ ved bruk av OpenGL, i et problembasert læringsperspektiv.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen: se engelsk versjon.

Vurderingsformer:
-To interne prosjekt (40%)
-Hjemmeeksamen 3 dager (60%)som vil bli avsluttet med en muntlig presentasjon og spørsmål og svar
-Alle deler må være bestått. Delkaraktere er gyldige i påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Se engelsk versjon.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 4/10
Vår ORD Hjemmeeksamen 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.