IMT2291 - WWW-teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/10
Oppgave 2/10
Hjemmeeksamen 6/10 30 timer

Faglig innhold

Generelt
- HTTP protokollen 

Serverside
- Serversideprogrammering i PHP 
- Cookies og sessjonshåndtering 
- Bruk av databaser 

Klientside
- HTML/CSS
- Klientsideprogrammering i Javascript
- Bootstrap og jQuery
- Web komponenter og Polymer

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Kandidaten skal kunne vurdere ulike løsninger og treffe begrunnede valg for utvikling av avanserte web baserte applikasjoner
-Kandidaten skal kunne planlegge og organisere utviklingen av web-baserte applikasjoner
-Kandidaten skal kunne dele opp en web applikasjon i ulike lag

Ferdigheter:
-Kandidaten skal kunne gjennomføre et web utviklingsprosjekt og produsere en ferdig løsning basert på en kundes behov
-Kandidaten skal kunne kombinere ulike teknologier og prinsipper for å skape nye løsninger
-Kandidaten skal kunne videreutvikle eksisterende produkter for å møte nye krav

Generell kompetanse:
-Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både lokalt og på distanse.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Lab.øvelser
-Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Ingen utsatt eksamen, må tas neste gang emnet går ordinært.

Der hvor prosjektene er bestått trenger ikke disse tas på nytt ved kontinuasjon.

Vurderingsformer:
-To prosjekter, teller 20% hver, til sammen 40%
-Individuell 30 timers digital hjemmeeksamen med fortløpende levering i BitBucket, teller 60%
-Begge deler må bestås.

Studentene får oppgitt URL til repository i BitBucket som forkes når eksamen starter. Emneansvarlig skal gjøres til administrator i det forkede repositoriet og repositoriet skal oppdateres minst for hver time med utført arbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

-IMT1031 Grunnleggende programmering eller
-IMT1441 Programmering for web I

Kursmateriell

PHP and MySQL 24-Hour Trainer, Andrea Tarr, Wiley,
jQuery in Action, Second Edition, Bear Bibeault and Yehuda Katz, Manning publications, ISBN: 9781935182320
Tutorials og læremidler lenket til fra Fronter 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 2/10
Vår ORD Oppgave 2/10
Vår ORD Hjemmeeksamen 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.