IMT2243 - Systemutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer E
Oppgave 60/100 ALLE

Faglig innhold

- Programvarens rolle i virksomheter og samfunn før og nå
- Plandrevne og smidige systemutviklingsmodeller
- Prosjektstyring og risikovurdering
- Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av UML
- MisUse-Case og spesifisering av informasjonssikkerhetskrav
- Grunnleggende mønstre innen programvarearkitektur
- Prinsipper innen programvaredesign 
- Testing av programvare
- Vedlikehold og kvalitetssikring
- Brukermedvirkning
- Utviklingsstøttende verktøy innen planlegging, spesifisering og design

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av programvare og har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, testing og vedlikehold av programvare.  Kandidaten kan reflektere over ulike plandrevne og smidige tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser og kjenner grunnleggende prinsipper for design av programvare.  

Ferdigheter:

Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse i systemutviklingsprosjekter og er bevisste på verdien og nødvendigheten av brukermedvirkning.  Man kan å etablere prosjektrutiner slik at et systemutviklingsarbeid legges opp systematisk med smidig utviklingsmetodikk og er i stand til å jobbe seg fra prosjektide og frem til en anbefalt skisse på programvareløsning i mindre utviklingsprosjekter.  Kan anvende og se nytte av verktøy i ulike deler av programvareutviklingsforløpet.

Generell kompetanse

:  Kandidaten har opparbeidet bevissthet rundt programvarens rolle i virksomheter og samfunn og kjenner grunntrekk i den historiske utviklingen og sentrale innovasjoner innen fagfeltet.  Gjennom prosjektarbeid har man fått erfaring i prosjektstyring, gruppearbeid og dokumentasjon av prosess og produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Prosjektarbeid|Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen. Prosjektet må gjennomføres på nytt ved neste ordinære emnegjennomføring. Bestått delkarakter kan benyttes påfølgende studieår hvis ikke hele emnet er bestått.

 

Vurderingsformer:

-Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)

-Vurdering av ett prosjekt (teller 60%)

Hver av delene må bestås separat.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Dataingeniør (BIDAT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Software Engineering, Ian Sommerville, siste utgave + kompendium 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2242 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 E
Vår ORD Oppgave 60/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.